O fundacji

O fundacji

Fundatorem Fundacji jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Fundacja rozpoczęła działalność w październiku 2017 przekazując Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej darowiznę na wykupienie rękopisów kart „Potopu”. To wydarzenie określiło kierunek ideowy Fundacji PGZ.

Bieżącą praca Fundacji PGZ polega na zaangażowaniu we własne, autorskie programy społeczne
o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym lub charytatywnym. Fundacja, realizując cele statutowe, może nawiązywać partnerską współpracę z innymi podmiotami, a także wspierać finansowo projekty tych organizacji, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Fundacji.

Fundacja PGZ nie udziela darowizn na cele ogólne jak np. wsparcie działalności statutowej.