Stypendia sportowe

Zgłoszenia

Wyślij formularz i zdobądź stypendium sportowe.

 

 

Kto może się ubiegać o stypendium?

Program stypendialny kierujemy do zawodników osiągających wysokie wyniki w sportach walki – w zawodach krajowych i międzynarodowych. O stypendium mogą starać się zawodnicy między 16 a 29 rokiem życia, uprawiający boks, taekwondo, judo, zapasy i karate.

Zależy nam, aby nasi stypendyści obok znakomitych wyników sportowych prezentowali też nienaganną postawę etyczną. W tym celu stworzyliśmy specjalny kodeks etyki. Przestrzeganie jego zasad stawiamy na równi z wynikami sportowymi.

Każdy z naszych stypendystów musi aktywnie i regularnie uczestniczyć w treningach, honorowo rywalizować w zawodach, prowadzić zdrowy styl życia i z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych.

 

Jak ubiegać się o stypendium?

Aby ubiegać się o stypendium sportowe, trzeba wysłać na adres Fundacji wypełniony wniosek, dostępny na naszej stronie internetowej (link). Wniosek może złożyć: zawodnik, klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej.

We wniosku oprócz danych osobowych, należy przedstawić osiągnięcia sportowe z ostatniego roku, a także krótko uzasadnić swój udział w programie. Należy też dołączyć dokument potwierdzający osiągnięcie wyników sportowych. Dla członków kadry wymagane jest zobowiązanie do realizacji programu przygotowań do Mistrzostw Świata i Europy, a także zobowiązanie do udziału w tych zawodach. W programie uwzględniamy także sytuację materialną zawodników, dlatego do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach na członka rodziny.

Każda z osób ubiegających się o przyznanie stypendium musi też podpisać oświadczenie o przestrzeganiu ustanowionego przez Fundację kodeksu etyki (link).

Wnioski można składać do 21 lutego br.

 

Wyłonienie zwycięzców

Poprawne pod względem merytorycznym wnioski będą oceniane przez Komisję Stypendialną.

Fundacja przewiduje przyznanie 25 stypendiów, po pięć z każdej dyscypliny. Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się we wtorek 6 marca b.r.

 

Wysokość i zakres stypendiów

Stypendia przyznawane są na okres od 6 do 12 miesięcy. Będą wypłacane co miesiąc, a ich wysokość uzależniona jest od rangi zawodów, w których brali udział stypendyści oraz od miejsca, które w tych zawodach zajęli.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości stypendiów przedstawiamy w załączonym regulaminie (link)