O fundacji

Misja fundacji

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie…

Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre Pieśń XII

 

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest młodą organizacją, której głównym zadaniem jest wsparcie środowisk i inicjatyw służących Ojczyźnie. Służbę tę rozumiemy jako świadome i konsekwentne działanie z myślą o dobru Polski i jej obywateli. Działalność ta może być realizowana na różnych polach i w różnych dziedzinach życia społecznego.

Służba Ojczyźnie w czasach pokoju przeważnie nie wymaga ofiary krwi, ale wyrasta na gruncie wdzięczności dla tych, którzy tę krew przelali oraz dla tych, których dorobek, talent i postawa zbudowały fundament naszej Ojczyzny. Dzisiaj, biorąc za wzór poprzednie pokolenia, możemy służyć naszemu Krajowi wytrwałą pracą, nauką, wychowaniem młodzieży i pielęgnowaniem kultury, braniem odpowiedzialności za jego losy.

Fundacja PGZ w swojej aktywności łączy nowoczesność z tradycją, patrzenie w przyszłość z szacunkiem do przeszłości.

Główne kierunki aktywności Fundacji koncentrować się będą w obrębie:

  • kultury,
  • historii,
  • sportu,
  • działalności charytatywnej i wolontaryjnej.