O fundacji

Misja fundacji

A jeśli komu droga otwarta do nieba, jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie…

Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre Pieśń XII

 

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest młodą organizacją, której głównym zadaniem jest wsparcie środowisk i inicjatyw służących Ojczyźnie. Służbę tę rozumiemy jako świadome i konsekwentne działanie z myślą o dobru Polski i jej obywateli. Działalność ta może być realizowana na różnych polach i w różnych dziedzinach życia społecznego.

Służba Ojczyźnie w czasach pokoju przeważnie nie wymaga ofiary krwi, ale wyrasta na gruncie wdzięczności dla tych, którzy tę krew przelali oraz dla tych, których dorobek, talent i postawa zbudowały fundament naszej Ojczyzny. Dzisiaj, biorąc za wzór poprzednie pokolenia, możemy służyć naszemu Krajowi wytrwałą pracą, nauką, wychowaniem młodzieży i pielęgnowaniem kultury, braniem odpowiedzialności za jego losy.

Fundacja PGZ w swojej aktywności łączy nowoczesność z tradycją, patrzenie w przyszłość z szacunkiem do przeszłości.

Główne kierunki aktywności Fundacji koncentrować się będą w obrębie:

  • kultury,
  • historii,
  • sportu,
  • działalności charytatywnej i wolontaryjnej.