Stypendia sportowe

Podsumowanie prac Komisji Stypendialnej – wyniki

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom, którzy znaleźli się w gronie stypendystów naszej fundacji. Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć Państwa na drodze dalszego rozwoju prowadzącej ku nowym sukcesom sportowym.

Wszystkim, którzy tym razem nie uzyskali stypendium Fundacji PGZ życzymy by w kolejnych edycjach programu również dołączyli do grona beneficjentów.

 

Stypendia będą wypłacane od początku kwietnia, po wcześniejszym podpisaniu umów stypendialnych. Ze wszystkimi laureatami będzie się kontaktował pracownik Fundacji w celu uzgodnienia spraw formalnych.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Fundacji podjął decyzję o nieprzyznawaniu stypendiów zawodnikom, którzy są stypendystami programu „Team100″(obecnie „Team200”), z uwagi na fakt iż Polska Grupa Zbrojeniowa jest jednocześnie fundatorem dwóch fundacji przyznających stypendia: Polskiej Fundacji Narodowej (operatora programu Team100/Team200) i Fundacji PGZ (operatora programu „Stypendia Wręcz”). Oznaczałoby to wypłacanie stypendiów w dwóch różnych programach ze środków tego samego fundatora. Ponadto jednym z kryteriów w programie „Stypendia Wręcz” jest status materialny kandydatów na stypendystów. Przyznane stypendium w programie Team100/Team200 automatycznie poprawia sytuację materialną kandydata.

 

Imię Nazwisko dyscyplina
Marta Lubos KARATE
Marek Wolny KARATE
Maciej Mazur KARATE
Monika Zielińska KARATE
Konrad Kozubowski KARATE
Jakub Posadzy TAEKWONDO
Aleksandra Krzemieniecka TAEKWONDO
Anika Wiktoria Godel-Chełmecka TAEKWONDO
Bartosz Stephan TAEKWONDO
Jan Gąsiorowski TAEKWONDO
Maciej Jóźwik BOKS
Kamil Bodzioch BOKS
Kinga Szlachcic BOKS
Adrian Kowal BOKS
Eryk Apresyan BOKS
Natalia Kropska JUDO
Nikola Szlachta JUDO
Damian Szwarnowiecki JUDO
Sandra Lickun JUDO
 Karolina Pieńkowska JUDO
Angelika Mytkowska ZAPASY
Agnieszka Król ZAPASY
Rafał Krajewski ZAPASY
Wiktoria Chołuj ZAPASY
Natalia Walczak ZAPASY