WNIOSEK O DAROWIZNĘ

WNIOSEK O DAROWIZNĘ

Zgodnie z mottem „Tym, co służą Ojczyźnie” Fundacja PGZ koncentruje swoje działania na projektach związanych z szeroko pojętym wojskiem, wojskowością i służbą publiczną. Wspieramy inicjatywy związane ze środowiskiem weteranów i kombatantów, a także bezpieczeństwem narodowym zarówno w sferze obronności, jak i ochrony zdrowia.

Ważne są dla nas także działania edukacyjne i kształtujące postawy obywatelskie. Szczególną wagę przykładamy do projektów związanych ze społecznościami lokalnymi skupionymi wokół spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W zakresie pomocy osobom fizycznym, priorytetem Fundacji PGZ jest udzielanie wsparcia żołnierzom, w tym weteranom misji zagranicznych poza granicami państwa, przedstawicielom innych służb mundurowych, a także pracownikom spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Podstawowe zasady dotyczące udzielania darowizn:

 1. Wnioski dotyczące wsparcia należy składać do Fundacji w formie pisemnej (adres: Nowy Świat 4 a, 00-497 Warszawa) lub elektronicznej (e-mail: fundacja@pgzsa.pl), wykorzystując załączone u dołu strony wzory dokumentów.
 2. Wnioskujące o darowiznę organizacje/instytucje do formularza wniosku powinny załączyć kosztorys projektu, statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu oraz klauzulę RODO.
 3. Wnioskodawca będący osobą fizyczną do formularza wniosku powinien załączyć podpisaną klauzulę RODO.
 4. Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści Wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do podjęcia przez Zarząd Fundacji decyzji dot. przedmiotu Wniosku.
 5. Decyzje Zarządu Fundacji dotyczące przyznania darowizny mają charakter uznaniowy i nie wymagają uzasadnienia.
 6. Darowizny przyznawane są na podstawie umowy darowizny i podlegają rozliczeniu. Kwota przyznanego wsparcia może różnić się od wnioskowanej kwoty.
 7. Zarząd Fundacji może przyznać Darowiznę z własnej inicjatywy.
 8. Wnioski dot. wsparcia wydarzeń powinny być przesyłane do Fundacji min. 30 dni przed datą wydarzenia będącego przedmiotem Wniosku.
 9. Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
 10. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na wszystkie Wnioski do niej kierowane.

Fundacja PGZ nie udziela darowizn na cele ogólne m.in. na wsparcie działalności statutowej podmiotów, jak również nie angażuje się we współpracę na zasadach sponsoringu.

Załączniki do pobrania:

 • dla instytucji/organizacji:

Wniosek o darowiznę – wnioskodawca instytucjonalny

Kosztorys darowizny

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców instytucjonalnych

 • dla osób fizycznych:

Wniosek o darowiznę – osoby fizyczne

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych – dane wrażliwe

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych – dane zwykłe