WNIOSEK O DAROWIZNĘ

WNIOSEK O DAROWIZNĘ

Podstawowe zasady dotyczące udzielania darowizn:

  1. Wnioski dotyczące wsparcia należy kierować do Fundacji wykorzystując załączony formularz wniosku i kosztorysu.
  2. Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści Wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do podjęcia przez Zarząd Fundacji decyzji dot. przedmiotu Wniosku.
  3. Decyzje Zarządu Fundacji dotyczące przyznania darowizny mają charakter uznaniowy i nie wymagają uzasadnienia. Kwota przyznanego wsparcia może różnić się od wnioskowanej kwoty.
  4. Zarząd Fundacji w wyjątkowej sytuacji może przyznać Darowiznę z własnej inicjatywy.
  5. Wnioski dot. wsparcia wydarzeń powinny być przesyłane do Fundacji min. 30 dni przed datą wydarzenia będącego przedmiotem Wniosku.
  6. Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
  7. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na wszystkie Wnioski do niej kierowane.

 

 

 

 


Pliki do pobrania: