WNIOSEK O DAROWIZNĘ

WNIOSEK O DAROWIZNĘ

Podstawowe zasady dotyczące udzielania darowizn:

  1. Wnioski dotyczące wsparcia należy składać do Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, wykorzystując załączony formularz wniosku i kosztorysu (w przypadku wniosku składanego przez organizację/instytucję).
  2. Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści Wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do podjęcia przez Zarząd Fundacji decyzji dot. przedmiotu Wniosku.
  3. Decyzje Zarządu Fundacji dotyczące przyznania darowizny mają charakter uznaniowy i nie wymagają uzasadnienia.
  4. Darowizny przyznawane są na podstawie umowy darowizny i podlegają rozliczeniu. Kwota przyznanego wsparcia może różnić się od wnioskowanej kwoty.
  5. Zarząd Fundacji w wyjątkowej sytuacji może przyznać Darowiznę z własnej inicjatywy.
  6. Wnioski dot. wsparcia wydarzeń powinny być przesyłane do Fundacji min. 30 dni przed datą wydarzenia będącego przedmiotem Wniosku.
  7. Złożenie wniosku o darowiznę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
  8. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na wszystkie Wnioski do niej kierowane.

 

 

 

 


Pliki do pobrania: