Rowerowa Odnowa 2020

Zgłoszenia

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

Aby ubiegać się o wsparcie, należy przesłać na adres Fundacji wypełniony wniosek, którego kwestionariusz znajduje się w zakładce Formularze.

We wniosku oprócz danych osobowych, należy określić rodzaj sprzętu o jakiego zakup stara się wnioskodawca, wskazać ewentualne konieczne modyfikacje czy opisać swoje zaangażowanie w sport. Wniosek należy opatrzeć koniecznymi załącznikami. Aby ułatwić wypełnienie wniosku, u dołu strony zamieszczono przykładowo wypełniony dokument.

Wnioski będą przyjmowane do 25 listopada 2020 r. Złożenie Wniosku o przyznanie darowizny jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Programu.

WYŁONIENIE BENEFICJENTÓW I ZAKRES DAROWIZN

Poprawne pod względem merytorycznym wnioski oceni Komisja Kwalifikacyjna złożona z przedstawicieli Fundacji PGZ i Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Szczegóły dotyczące funkcjonowania Komisji znajdują się w Regulaminie. Informacja dotyczaca rozstrzygnięcia Programu zostanie opublikowana 21 grudnia br.

Darowizny rzeczowe w postaci sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego będą przyznawane na podstawie umowy darowizny podpisywanej pomiędzy Fundacją PGZ, a Beneficjentem.


Pliki do pobrania: