O fundacji

O fundacji

Fundatorem Fundacji jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Fundacja rozpoczęła działalność w październiku 2017 przekazując Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej darowiznę na wykupienie rękopisów kart „Potopu”. To wydarzenie określiło kierunek ideowy Fundacji PGZ.

Bieżącą praca Fundacji PGZ polega na zaangażowaniu we własne, autorskie programy społeczne
o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym lub charytatywnym. Fundacja, realizując cele statutowe, może nawiązywać partnerską współpracę z innymi podmiotami, a także wspierać finansowo projekty tych organizacji, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd Fundacji.

Fundacja PGZ nie zajmuje się sponsoringiem oraz nie udziela darowizn na cele ogólne jak np. wsparcie działalności statutowej.