Stypendium literackie Fundacji PGZ

Załączniki do pobrania

 

 

 

 

 

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy o zmianie w Regulaminie pracy komisji stypendialnej – doprecyzowano zapis §2 ust. 3 (przedstawiciele Fundacji i NCK nie pobierają wynagrodzenia za prace w Komisji).

Dodatkowo zmianom uległy zapisy w Regulaminie pracy komisji nagrody literackiej:

§2 ust. 3 – doprecyzowano zapis wskazując, że Przedstawiciele Fundacji i NCK nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji;
§2 ust. 5 – doprecyzowano zasady wyboru Przewodniczącego Komisji;
§2 ust. 6 – doprecyzowano zapis wskazując kto wyznacza Sekretarza Komisji;
§2 ust. 7 – nowy zapis dot. bezstronności Sekretarza Komisji;
§2 ust. 10 – doprecyzowano zapis wskazując kto zaprasza członków Komisji;
§2 ust. 11 – doprecyzowano datę przekazania powieści członkom Komisji;
§3 ust. 1, 4, 10 – uległy przeformułowaniu.

 


Pliki do pobrania: