Stypendia sportowe

Idea projektu

Fundujemy stypendia dla zawodników trenujących sztuki walki, aby wspierać szczególnie uzdolnionych młodych sportowców, którzy osiągają wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, a także doceniają wagę edukacji ogólnej.

stypendia sportowe

Sporty walki wręcz uczą zasady fair play, a także ogromnego szacunku do przeciwnika, do jego i własnych umiejętności, podnoszą sprawność fizyczną młodych ludzi, o co dzisiaj coraz trudniej, a także kształtują charakter młodego człowieka.

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej chce towarzyszyć tym młodych ludziom, którzy u progu dorosłości, stojąc przed dylematem czy kontynuować obiecująco zapowiadającą się karierę sportową czy też, jak inni rówieśnicy, podjąć pracę zarobkową, wybrali to pierwsze. Zawodnik, który chce się liczyć w światowej czołówce powinien poświęcać od 3 do 6 godzin dziennie na trening. Do tego należy uwzględnić czas na przygotowanie teoretyczne – technika i taktyka, przygotowanie mentalne, odnowa biologiczna, właściwe zbilansowana dieta, czas na posiłek oraz niezbędny czas na sen w ciągu doby od 9 do 11 godzin. Ta trudna decyzja, oznaczająca perspektywę ciężkiej pracy, niezbędnego hartu ducha, wielu wyrzeczeń oraz dużych nakładów finansowych, zasługuje na wsparcie ze strony Fundacji, bowiem niewielka grupa ludzi potrafi podołać takiemu rygorowi.