Rowerowa Odnowa 2020

Rozstrzygnięcie Programu

Komisja Kwalifikacyjna Programu „Rowerowa Odnowa – dla Weterana” zapoznała się ze wszystkimi zgłoszeniami spełniającymi wymogi formalne, przyznając poszczególnym wnioskom punkty zgodne z przyjętymi w Regulaminie Programu kryteriami.

 

W skład Komisji weszli:

  1. Grzegorz Kędzia – Przewodniczący Komisji,
  2. kpt. Przemysław Kowalski, Wiceprezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju,
  3. Jacek Matuszak.

 

Dodatkowa dyskusja i uzasadnienie przyznanej punktacji pozwoliły Komisji podjąć ostateczną decyzję odnośnie rekomendowanej listy Beneficjentów Programu, na której znaleźli się:

  1. Pan Jarosław Kurowski,
  2. Pan Krzysztof Goździk,
  3. Pan Wojciech Piątkiewicz.

Niestety jeden z pierwotnie wskazanych Beneficjentów zrezygnował m.in. ze względów zdrowotnych z udziału w Programie.

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Weteranów, Fundacja PGZ zakupiła 3 rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Sprzęt zostanie przekazanay Weteranom do połowy maja 2021 r. 

Cieszy duże zainteresowanie Programem, które świadczy o tym, jak potrzebne są tego typu inicjatywy oraz potwierdza, że nasza Fundacja właściwie odczytała potrzeby środowiska.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju za współpracę przy tym projekcie, wszelką pomoc i udział w obradach Komisji Kwalifikacyjnej. Dzięki temu udało się nam pomóc kolejnej grupie Weteranów, którzy poprzez aktywność sportową dbają o swoją ogólną sprawność.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego profilu FB i strony www w celu zapoznania się z kolejnymi przedsięwzięciami na rzecz Weteranów podejmowanymi przez naszą Fundację.

Rowerowa Odnowa