Rowerowa Odnowa 2020

Idea projektu

Finansujemy zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla rannych i poszkodowanych weteranów, doceniając ich odwagę i poświęcenie w walce, dostrzegając przy tym potrzebę ich rehabilitacji i aktywizacji sportowej, jako działania pozytywnie wpływające na ich kondycję psychofizyczną.

 

 

ZAŁOŻENIA 

Fundacja PGZ wraz ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju łączą siły na rzecz wsparcia dla weteranów. Program „Rowerowa odnowa – dla Weterana” zakłada zakup oraz przekazanie w formie darowizny sprzętu rowerowego i sportowego – lekkich rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, rowerów rekreacyjnych i ergometrów wioślarskich, ułatwiających rehabilitację i aktywność sportową, która poprawia codzienne funkcjonowanie weteranów poszkodowanych. Sprzęt, dobrany każdorazowo do możliwości ruchowych wnioskodawcy, przekazywany zostanie w formie darowizny.

O przyznanie darowizny mogą ubiegać się osoby spełniające następujące wymogi:
• posiadają status weterana poszkodowanego;
• mają ustalony uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 15%;
• ich stan zdrowia pozwala na korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego w postaci rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, rowerów rekreacyjnych, ergometrów wioślarskich.

W zależności od zainteresowania ze strony weteranów Programem „Rowerowa odnowa – dla Weterana”, jak i możliwościami darczyńcy, Program będzie mógł być kontynuowany w przyszłości.