A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą Ojczyźnie….

           Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre, Pieśń XII

AKTUALNE PROJEKTY

Wspieramy walkę z koronawirusem

Wspieramy finansowo i rzeczowo m.in. szpitale i placówki opieki medycznej w ich działaniach na rzecz zapobiegania COVID-19.

Obecna sytuacja nie tylko w Polsce, ale i na świecie, powoduje powszechną mobilizację w zakresie walki z koronawirusem. Szpitale i placówki medyczne to pierwsza linia frontu dla tej nierównej walki. Jednak każdy z nas może włączyć się w tę akcję unikając możliwości zakażenia.
więcej

Program wsparcia dla Weteranów

Nowy program Fundacji PGZ i Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Grnicami Kraju. Aplikuj do 25 listopada 2020 r.

Finansujemy zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla rannych i poszkodowanych weteranów, doceniając ich odwagę i poświęcenie w walce, dostrzegając przy tym potrzebę ich rehabilitacji i aktywizacji sportowej, jako działania pozytywnie wpływające na ich kondycję psychofizyczną.
więcej

GaleriaWSPÓŁPRACUJEMY Z: