Projekty fundacji

Wspólne Bezpieczeństwo

Program „Wspólne Bezpieczeństwo” został uruchomiony na początku kwietnia 2020 r. jako odpowiedź na bieżące potrzeby społeczeństwa i instytucji w czasach pandemii koronawirusa. Fundacja udziela wsparcia finansowego i rzeczowego szpitalom, placówkom opieki medycznej, a także pomaga realizować inne inicjatywy charytatywne związane z zapobieganiem COVID-19.

Szczególnie ważne są dla nas regiony, w których działają spółki z Grupy Kapitałowej PGZ. Niosąc pomoc,  wpływamy na otaczający nas świat, pokazując przy tym, że dobro naszego społeczeństwa jest dla nas priorytetem.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski korzystając z dostępnego w zakładce „Wniosek o darowiznę” formularza.