Stypendia sportowe

Zgłoszenia

 

 

Stypendia wręcz” – edycja 2018

Kto mógł ubiegać się o stypendium?

Program stypendialny kierowany był do zawodników osiągających wysokie wyniki w sportach walki – w zawodach krajowych i międzynarodowych. O stypendium mogli starać się zawodnicy między 16 a 29 rokiem życia, uprawiający boks, taekwondo, judo, zapasy i karate.

Zależy nam, aby nasi stypendyści obok znakomitych wyników sportowych prezentowali też nienaganną postawę etyczną. W tym celu stworzony został specjalny kodeks etyki. Przestrzeganie jego zasad stawiamy na równi z wynikami sportowymi.

Każdy z naszych stypendystów musiał aktywnie i regularnie uczestniczyć w treningach, honorowo rywalizować w zawodach, prowadzić zdrowy styl życia i z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych.

 

Jak ubiegać się o stypendium?

Aby ubiegać się o stypendium sportowe, należało wysłać na adres Fundacji wypełniony wniosek. Wniosek mogli złożyć: zawodnik, klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej.

We wniosku oprócz danych osobowych, należało przedstawić osiągnięcia sportowe z ostatniego roku, a także krótko uzasadnić swój udział w programie. Należało również dołączyć dokument potwierdzający osiągnięcie wyników sportowych. Od członków kadry wymagane było zobowiązanie do realizacji programu przygotowań do Mistrzostw Świata i Europy, a także zobowiązanie do udziału w tych zawodach. W programie uwzględniliśmy także sytuację materialną zawodników, dlatego wnioskowi towarzyszyło zaświadczenie o dochodach.

Każda z osób ubiegających się o przyznanie stypendium musiała też podpisać oświadczenie o przestrzeganiu ustanowionego przez Fundację kodeksu etyki (link).

Wnioski były przyjmowane do 21 lutego 2018 r.

 

Wyłonienie zwycięzców

Poprawne pod względem merytorycznym wnioski zostały oceniane przez Komisję Stypendialną.

Fundacja przyznała 25 stypendiów, po pięć z każdej dyscypliny. Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 6 marca 2018 r.

 

Wysokość i zakres stypendiów

Stypendia przyznawane zostały na okres 9 miesięcy i były wypłacane co miesiąc. Ich wysokość uzależniona była od rangi zawodów, w których brali udział stypendyści oraz od miejsca, które w tych zawodach zajęli.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości stypendiów przedstawiamy w załączonym regulaminie (link)