Izby pamięci

Zgłoszenia szkół

W konkursie mogą wziąć udział szkoły z całej Polski, mające już izby pamięci, jak i te które planują takie miejsca założyć.

Jak przystąpić do konkursu?

Aby przystąpić do konkursu należy wysłać do Fundacji zgłoszenie, w którym powinny się znaleźć następujące informacje:

  • krótki opis izby, wraz z uzasadnieniem wyboru patrona;
  • opis techniczny pomieszczenia – układ sali, jej stan techniczny oraz wymiary;
  • informacja o rekwizytach i dokumentach zgromadzonych do tej pory w izbie.

 

Kryteria wyboru

Nadesłane zgłoszenia oceniane są przez Komisję Konkursową Fundacji. Przy ocenie będą brane pod uwagę:

  • opis patrona izby – dodatkowe punkty otrzymają szkoły, które za patrona wybrały żołnierza, formację wojskową lub inne podmioty walczące o niepodległość Ojczyzny;
  • odpowiednia przestrzeń dla ekspozycji, a także dobry stan techniczny pomieszczenia;
  • bogactwo i różnorodność zgromadzonych przez szkołę materiałów.

 

Terminy zgłoszeń

Nabór do tegorocznego konkursu „Izby pamięci – Restart” jest już zamknięty.

W kolejnych edycjach projektu szkoły będą się ubiegały o granty, w ramach których samodzielnie stworzą izby pamięci wzorując się na zrealizowanych, wzorcowych izbach.

 

REALIZACJA PROJEKTU W 2018 

W tegorocznej edycji wybraliśmy do programu trzy szkoły, w których powstaną wzorcowe izby pamięci:

  • Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

Ich projektem i wykonaniem zajmą się zaproszone do współpracy biura architektoniczne:  Fabryka Dekoracji, Jaz Plus Architekci oraz  DS Studio. Powstanie projektu będzie poprzedzone warsztatami historyczno-edukacyjnymi z młodzieżą, podczas których zostanie opracowany kształt merytoryczny treści prezentowanych w izbach.