O fundacji

FINAŁ PROGRAMU “ROWEROWA ODNOWA – DLA WETERANA”

Na przełomie kwietnia i maja Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej sfinalizowała projekt “Rowerowa Odnowa – dla Weterana”. Dzięki temu kolejni weterani misji zagranicznych uzyskali możliwość aktywnej rehabilitacji.

Projekt został zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Jego celem był zakup sprzętu sportowego, który pomógłby w rehabilitacji żołnierzy – weteranów, poszkodowanych w czasie pełnienia służby poza granicami kraju.

-Odzew na nasz projekt przerósł nasze oczekiwania. To pierwsze takie przedsięwzięcie prowadzone przez Fundację, dlatego spodziewaliśmy się kilku, najwyżej kilkunastu zgłoszeń. Tymczasem, także dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych, otrzymaliśmy ich blisko pół setki. To naprawdę cieszy, bo pokazuje, że trafiliśmy w oczekiwania i potrzeby weteranów – podkreśla Ilona Kachniarz, prezes Fundacji PGZ.

Choć program zakładał możliwość zakupu rowerów turystycznych, ergometrów i rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, zdecydowanie najchętniej wnioskowano o te ostatnie. Ich znaczny koszt sprawia, że nie każdy weteran ma możliwość zakupu takiego sprzętu. Dzięki opracowanemu regulaminowi i kryteriom, które pozwoliły zobiektywizować zasady uszeregowania otrzymanych wniosków, komisja złożona z przedstawicieli Fundacji i Stowarzyszenia zdołała wybrać te osoby, które jako pierwsze zostały beneficjentami programu.

-Projekt „Rowerowa Odnowa” okazał się bardzo potrzeby, choć niewystarczający by zaspokoić potrzeby weteranów poszkodowanych. Liczba złożonych wniosków potwierdza słuszny kierunek działań, które należy kontynuować w najbliższej przyszłości. Mamy nadzieję, że już opracowane procedury pozwolą zdecydowanie skrócić proces przygotowania kolejnych edycji programu, bo jak widać jest on bardzo potrzebny rannym weteranom. Wsparcie rehabilitacji i aktywności fizycznej pozwala ograniczać długofalowe skutki wypadków odniesionych w trakcie wykonywania zadań poza granicami państwa. Bardzo pozytywnie odbieramy również wsparcie polskich weteranów oraz ich najbliższych startujących w zawodach Invictus Games, gdzie sportowy duch rywalizacji jest doskonałym przykładem dla tych, którzy po wypadkach przestali uprawiać sport. – powiedział Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju.

Polska Grupa Zbrojeniowa od lat wspiera weteranów misji zagranicznych. Projekt „Rowerowa Odnowa – dla Weterana” jest jednym z dowodów na to, że Grupa jako całość i poszczególne spółki przykładają wielką wagę do wspierania tego środowiska. Od roku 2018 PGZ S.A. jest partnerem drużyny Team Invictus Poland, której zawodnicy reprezentowali Polskę na zawodach weteranów w Sydney (2018), a obecnie szykują się do startu w Hadze (2022). Wsparcie otrzymują też osoby indywidualne, które swoje prośby kierują do Fundacji PGZ często za pośrednictwem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, które obok Stowarzyszenia Rannych

i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa i Fundacją Dorastaj z Nami, jest partnerem działań prowadzonych przez Fundację PGZ na rzecz weteranów i ich rodzin. Dodatkowo PGZ, jak również Fundacja kierują swoje działania w stronę projektów, których beneficjentami są poszczególne jednostki wojskowe.