O fundacji

Fundacja PGZ partnerem wspierającym Koalicji: Razem dla Bohaterów

Fundacja PGZ dołączyła do grona partnerów Fundacji Dorastaj z Nami, która od 2017 r. tworzy „Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów”. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się podczas 29. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, największego w tej części Europy wydarzenia branży zbrojeniowej. Umowa zakłada współpracę obu instytucji w latach 2021-2023.

Głównym celem Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów jest wsparcie psychologiczne i edukacyjne rodzin, w tym w szczególności dzieci żołnierzy, funkcjonariuszy wszystkich służb publicznych, a także pracowników ochrony zdrowia walczących z covid-19, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia obowiązków służbowych.
W ramach nawiązanej współpracy realizowane będą warsztaty psychologiczne dla dzieci
i rodziców, powstaną poradniki ze znanej już serii „Porozmawiajmy o …” oraz zostaną ufundowane stypendia dla podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami.
Od momentu powstania w 2010 r. Fundacja otoczyła opieką blisko 300 dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami współfinansuje podopiecznym edukację, kursy zawodowe, językowe, korepetycje i zajęcia pozalekcyjne. Organizuje staże i praktyki w firmach partnerskich. Zapewnia wsparcie wykwalifikowanych doradców edukacyjnych oraz psychologów. Co roku organizuje wyjazdy wakacyjne. Wśród podopiecznych Fundacji jest wielu młodych, utalentowanych muzyków, plastyków czy informatyków, którym Fundacja konsekwentnie pomaga rozwijać pasje.
– Mottem Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest hasło „Tym, co służą Ojczyźnie”. Przyświeca ono podejmowanym przez nas działaniom. Dlatego szczególną troską otaczamy środowiska żołnierzy, weteranów i kombatantów, organizując pomoc indywidualną lub wpierając zewnętrzne inicjatywy. Cieszę się, że oprócz naszych autorskich programów, jak np. Rowerowa Odnowa – dla Weterana, możemy od dzisiaj uczestniczyć w tak wspaniałym projekcie, którym są inicjatywy Fundacji Dorastaj z Nami. Tym bardziej, że cały czas brakuje systemowego wsparcia dla dzieci i całych rodzin, które straciły kogoś bliskiego, kto swoimi czynami udowadniał czym jest prawdziwa służba ojczyźnie, czy poświęcenie. Jestem przekonana, że nasza wspólna inicjatywa jest dobrym początkiem, żeby zacząć coś zmieniać – powiedziała Ilona Kachniarz, prezes zarządu Fundacji PGZ.
„Bardzo cieszymy się, że Fundacja PGZ została naszym partnerem wspierającym. Razem będziemy mogli pomóc rodzinom i dzieciom tych, których rodzice zginęli lub zostali poszkodowani na służbie.– powiedziała Magdalena Pawlak, prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.
Zawarte porozumienie formalizuje wcześniejsze wspólne przedsięwzięcia, które były podejmowane przez Fundację Dorastaj z Nami przy wsparciu Fundacji PGZ.