O fundacji

Fundacja PGZ wsparła Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej przekazała darowiznę pieniężną dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na zakup tomografu komputerowego wraz z platformą radiologiczną do analizy zdjęć. Najnowocześniejszy, dostępny na rynku tego rodzaju sprzęt wesprze m.in. diagnostykę płuc u osób zarażonych koronawirusem lub zmagających się z jego powikłaniami. Wartość przekazanej darowizny to milion złotych.

Urządzenie, które zostanie zakupione na początku 2022 r. będzie wykorzystywane w szeroko stosowanej przy wielu schorzeniach diagnostyce obrazowej. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii czas badania skróci się do kilku sekund. Pozwoli to nie tylko na zdiagnozowanie większej liczby pacjentów, ale również na przeprowadzenie badania w jak najmniej inwazyjny sposób m.in. bez przyjmowania dawki czynnika promiennego. Dodatkowo urządzenie umożliwia badanie dzieci bez konieczności stosowania u nich znieczulenia. Większa rozdzielczość pozyskanych w badaniu obrazów pozwala na dokładniejszą analizę schorzeń, co zmniejsza ryzyko pomyłek. Działanie to wpisuje się w realizowane od początku trwania pandemii wsparcie, jakiego Polska Grupa Zbrojeniowa i jej Fundacja udzielają na rzecz społeczeństwa.

Bezpieczeństwo, w obszarze którego działa Polska Grupa Zbrojeniowa, ma wielowymiarowy charakter. W dobie pandemii, priorytetem dla naszej spółki, jak i całej Grupy, była i jest ochrona pracowników i wsparcie polskiej służby zdrowia w walce z koronawirusem. Wspieramy również żołnierzy, policjantów, ratowników medycznych, strażaków i inne służby, które cały czas niosą pomoc potrzebującym. Dziś, kiedy pojawiają się kolejne mutacje wirusa, liczy się czas, precyzyjna diagnostyka i szybkie rozpoczęcie procesu leczenia. Wspierając szpital w zakupie tego profesjonalnego urządzenia okazujemy naszą solidarność i wdzięczność za trud włożony w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego – podkreśla Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie jest jedną z ważniejszych placówek w polskim systemie opieki zdrowotnej, realizującym misję „Leczenia bez barier”. Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego pomoże w diagnostyce pacjentów nie tylko z regionu Mazowsza, ale i całej Polski.
Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej w początkowym okresie pandemii, w kwietniu 2020 r., uruchomiła program wsparcia pod nazwą „Wspólne Bezpieczeństwo” będący odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczeństwa i instytucji związane z minimalizowaniem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Dzięki zrealizowanym darowiznom pieniężnym i rzeczowym pomoc pozyskało 18 instytucji, w tym m.in. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu, Fundacja Szpitala Pediatrycznego WUM, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Bielsku-Białej, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Od początku w walkę z epidemią zaangażowane są także spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które wspierają działania służb medycznych, mundurowych i wojska, reagując na potrzeby lokalnych społeczności. Przekazywane środki finansowe przeznaczane są na zakup sprzętu medycznego, w tym respiratorów, masek, gogli, kombinezonów i artykułów pierwszej potrzeby.