O fundacji

Miłe słowa od Terytorialsów

Od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej Polska Grupa Zbrojeniowa, w tym Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, włączały się w akcję wsparcia żołnierzy i innych służb mundurowych pełniących służbę w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych. Pomoc, udzielona w ramach akcji #MuremZaPolskimMundurem zaowocowała przekazaniem sprzętu i wyposażenia, o które wnioskowało wojsko i inne służby. W ramach wsparcia Wojsk Obrony Terytorialnej Fundacja przekazała pod koniec 2021 roku 150 latarek taktycznych i 4 specjalistyczne lornetki z filtrem przeciwlaserowym.

Za pomoc udzieloną żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej do Fundacji PGZ trafiły podziękowania od dowódcy WOT gen. broni Wiesława Kukuły. W swoim liście generał Kukuła napisał m.in.” Otrzymane wsparcie zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo i warunki żołnierzy broniących naszej wschodniej granicy. Dziękuję za zaangażowanie i zapewniam, że pomoc nie zostanie zapomniana”. Do tych miłych słów dołączony został żołnierski upominek w postaci ryngrafu.

Takie gesty wdzięczności, jak ten od Terytorialsów, potwierdzają, że Fundacja wypełnia misję zgodnie ze  swoim mottem: „Tym co służą Ojczyźnie”.