O fundacji

Nie zapominamy o bohaterach Powstania Warszawskiego

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. za pośrednictwem Fundacji PGZ wsparła remont kwatery Batalionu „Parasol” na warszawskich Powązkach Wojskowych. Prace remontowe zrealizował pod koniec 2020 r. Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Batalion Armii Krajowej „Parasol” był oddziałem do zadań specjalnych  Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, razem z batalionem „Zośka” wchodził w skład zgrupowania  Kedywu AK – „Radosław”. Składał się głównie z harcerzy  Szarych Szeregów. Do najważniejszych zadań bojowych przeprowadzonych przez żołnierzy „Parasola” zalicza się zamach na Franza Kutscherę, znienawidzonego szefa SS i Policji w dystrykcie warszawskim, z 1 lutego 1944 r. Za walki w Powstaniu Warszawskim batalion został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

fot. Granity Skwara Group

fot. Granity Skwara Group

Kwatera Batalionu „Parasol”, stanowiąca ze względu na sąsiadujący z nią pomnik „Gloria Victis” scenę miejskich i państwowych uroczystości w każdą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wymagała remontu w poważnym zakresie. Użyte kilkadziesiąt lat temu, do jej budowy materiały, kruszyły się, a powstałe ubytki wymagały uzupełnień i renowacji. W ramach prac wymieniono brukową nawierzchnię i wyregulowano obramowanie kwatery. Ponad 130 krzyży kamiennych zostało wyczyszczonych, a ubytki uzupełnione. Odtworzono brakujące lub zatarte napisy na krzyżach i obeliskach, wyrównano poziom ziemi na kwaterze i założono nowe trawniki.

Kwaterami Batalionu „Parasol” i „Zośka” opiekuje się Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”, który pozyskuje środki drogą tradycyjnych kwest, z darowizn czy 1%. Bardzo rozległe prace remontowe nie byłyby możliwe bez dotacji celowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Społeczny Komitet wniósł finansowy wkład własny, dofinansowany ze środków Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Warszawskie Powązki Wojskowe należą do kompleksu stołecznych cmentarzy powązkowskich, stanowiąc jednak jedną z najmłodszych jego części. Powstałe na początku XX w. początkowo służyły jako cmentarz prawosławny dla żołnierzy rosyjskich, jednak szybko zmieniły swoje przeznaczenie i zaczęły służyć Polakom. Dziś na cmentarzu tym oprócz bohaterów walk o niepodległość, spoczywa najprawdopodobniej najwięcej słynnych osób ze świata polityki, ekonomii, gospodarki czy filmu.