O fundacji

Nowy poradnik Fundacji Dorastaj z Nami

Wśród jednych z ważniejszych działań realizowanych przez Fundację Dorastaj z Nami są spotkania warsztatowe z psychologami i pedagogami organizowane na ważkie i niejednokrotnie trudne tematy.  Owocem tych spotkań, poruszajacych opowieści i dyskusji są wydawane staraniem Fundacji i jej Partnerów poradniki.

Najnowsze opracowanie Fundacji Dorastaj z Nami poświęcone jest zabużeniom odżywiania i jest efektem listopadowych warsztatów zorganziowanych przez Fundacja Dorastaj z Nami we współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Fundacją PGZ.
 
Autorem poradnika jest psycholog – Bogusław Włodawiec, który podejmuje trudny temat zaburzeń odżywiania u młodzieży. Jakie są objawy zaburzeń odżywiania? Jakie są typowe problemy emocjonalne leżące u ich podłoża? Co powinno obudzić czujność rodziców? Co może zrobić rodzina osoby chorej, by wspierać ją w zdrowieniu? 
 
Polecamy Państwa uwadze zarówno najnowszy poradnik, jak i wcześniejsze opracowania z serii „Porozmawiajmy o …”. Poradnik w wersji elektronicznej lub papierowej można zamówić poprzez stronę Fundacji Dorastaj z Nami.