Aktualności

Wspieramy 25. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego

Serdecznie zapraszamy na wspaniałe, artystyczne święto – jubileuszowy 25. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego organizowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Mariusz Błaszczak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej. Partnerem festiwalu jest Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

 

Festiwal odbywa się od 15 do 18 czerwca br. w Giżycku m.in. w Klubie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. W programie wydarzenia znalazły się m.in. wystawa „Moje festiwalowe wspomnienia”, prezentacje konkursowe, korowód festiwalowy, pokaz musztry paradnej, koncert finałowy oraz szereg atrakcji nie tylko dla najmłodszych. W Festiwalu wystąpią dzieci i młodzieży uczęszczające na zajęcia artystyczne do klubów wojskowych, których działalność stanowi integralną część działalności wychowawczej realizowanej w resorcie obrony narodowej.

W ramach swojej działalności, kluby wojskowe prowadzą między innymi sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz towarzyszą społeczności wojskowej, będąc animatorem, mecenasem, podmiotem wspierającym i promującym kulturę. Stałymi elementami przedsięwzięć kulturalnych klubów jest organizacja konkursów artystycznych i edukacyjnych, wystaw prac malarskich i fotograficznych, spotkań naukowych i literackich oraz koncertów muzycznych, a wstęp na wszystkie wydarzenia odbywające się w klubach wojskowych jest bezpłatny. Klubami wojskowymi są: kluby rodzajów Sił Zbrojnych, kluby równorzędne klubom rodzajów Sił Zbrojnych, tj. Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa; Klub Żandarmerii Wojskowej; Klub 2. Korpusu Zmechanizowanego oraz kluby poszczególnych jednostek wojskowych.

W liście skierowanym do organizatorów i uczestników wydarzenia Wicepremier, Minister Obrony Narodowej napisał – Dziękuję instruktorom i kierownikom klubów wojskowych, za to, że nie tylko inspirują kolejne młode pokolenia do działań scenicznych czy plastycznych, ale także dają im wspaniałą lekcję miłości Ojczyzny.

– Jednym z głównych celów naszej Fundacji jest między innymi podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, działamy również na rzecz dzieci i młodzieży, dlatego bliska jest nam idea Festiwalu, którego celem jest właśnie upowszechnianie twórczości artystycznej, wymiana i wzbogacanie doświadczeń, kształtowanie tożsamości kulturowej, promocja tradycji i historii oręża polskiego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu. Warto podkreślić, że tegoroczna, jubileuszowa edycja odbywa się pod hasłem „Historia jest w nas – w 160. Rocznicę Powstania Styczniowego – powiedziała Prezes Fundacji PGZ, Pani Aneta Kordowska.  

Jednocześnie, warto wspomnieć w kilku słowach o Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej. WCEO powstało 1 stycznia 2010 r. w wyniku połączenia Wojskowego Biura Badań Historycznych (rok. zał. 1922), Wojskowego Biura Badań Społecznych (rok. zał. 1990) z Domem Żołnierza Polskiego (rok. zał. 1918). Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. Centrum otrzymało zaszczytne imię płk. dypl. Mariana Porwita (1895-1988), zasłużonego wychowawcy oraz autora podręczników na temat szkolenia żołnierze, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Millitari, jednej z najwybitniejszych postaci polskiej wojskowości XX wieku.

Misją WCEO jest tworzenie warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i kompetencji społecznych wśród żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz oddziaływanie na otoczenie społeczne wojska poprzez działalność edukacyjną,  informacyjną oraz kulturalno-oświatową, a także kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej i ich rodzin.

Po więcej informacji dotyczących 25. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego w Giżycku zapraszamy na profil na Facebook’u WCEO https://pl pl.facebook.com/WCEO.MON/ oraz https://cutt.ly/iweeY651

Festiwalowy informator znajdziecie zaś tutaj