Aktualności

Fundacja PGZ wsparła społeczną akcję sprzątania grobów Powstańców Warszawskich

W przededniu 78-ej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Fundacja PGZ włączyła się w VII społeczną akcję sprzątania grobów żołnierzy AK Zgrupowania „Żywiciel” organizowaną przez Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej ”Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji. 

W dniach 29 i 30 lipca 2022 r. odbyła się kolejna, już siódma edycja społecznej akcji wspólnego porządkowania kwatery Powstańców ze Zgrupowania „Żywiciel” Armii Krajowej. Uporządkowane zostały dwie kwatery – na parafialnym Cmentarzu Wawrzyszewskim i Cmentarzu Komunalnym Powązki Wojskowe.

Pierwsza z nich, na Cmentarzu Wawrzyszewskim, to kwatera powstańcza żołnierzy „Żywiciela” ze Zgrupowania ”Żubra” poległych w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944 r. pod Boernerowem podczas wycofywania się oddziałów powstańczych do Kampinosu. W kwaterze pochowanych jest ponad 60 Powstańców.

Druga kwatera, mieszcząca się na Cmentarzu Komunalnym Powązki Wojskowe, to 265 krzyży wraz z dużym pomnikiem symbolizującym barykadę z napisem: ŻYWICIEL. Kwatera ta powstała według projektu architekta Czesława Bieleckiego. Pochowanych jest w niej ponad 365 Powstańców. Poza Kwaterą „Żywiciela” (A28) na terenie cmentarza w szczególności w  kwaterach A21, A23, A25, A27, A29 znajdują się także groby Powstańców poległych w trakcie Powstania Warszawskiego pochowanych (ekshumowanych po wojnie) w grobach rodzinnych.

Organizowana akcja ma na celu przede wszystkim integrację pokoleń oraz czynne współdziałanie na rzecz kultywowania pamięci o Powstaniu Warszawskim, jak i jego uczestnikach. Akcja współorganizowana jest corocznie od 7 lat przez Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej ”Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji, Moje Miasto Żoliborz, ale także dzięki wsparciu wielu innych podmiotów, także reprezentujących PGZ tj. Fundacja PGZ, WZŁ 1 czy Zurad. Rzeczowe wsparcie ze strony Fundacji PGZ objęło m.in. zapewnienie flag Polski, zniczy czy wody dla uczestników akcji.