Aktualności

Fundacja PGZ wspiera Fundację Dorastaj z Nami!

Od czerwca 2020 r. w gronie beneficjentów Fundacji PGZ znalazła się Fundacja Dorastaj z Nami. Przekazane przez nas środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pomocą psychologiczną dla dzieci oraz wydania poradnika „Porozmawiajmy o…”. Ponadto, podopieczni fundacji otrzymają książki w ramach wspólnego programu „Poczytaj latem”.

Fundacja Dorastaj z Nami pomaga dzieciom pracowników służb publicznych poległych lub poszkodowanych na służbie. Niesie pomoc psychologiczną, zapewnia wykształcenie, finansując swoim beneficjentom szkołę, studia, korepetycje, czy zajęcia pozalekcyjne.

Fundacja PGZ zgodnie ze swoją misją wspiera tych, którzy służą ojczyźnie. Rodzice podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami ponieśli największą ofiarę działając dla dobra wspólnego. Tym bardziej cieszymy się z nawiązanej współpracy i życzymy naszemu nowemu partnerowi samych sukcesów w dalszej działalności.