Aktualności

Fundacja PGZ wspiera projekt Wojskowego Instytutu Medycznego

Fundacja PGZ dofinansowała projekt Kliniki Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. W ramach projektu zostały zakupione 3 nowoczesne stanowiska komputerowe dla dyżurnych lekarzy. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu wykorzystującemu algorytmy sztucznej inteligencji możliwa będzie szybka i automatyczna ocena parametrów niedokrwionego obszaru mózgu oraz określenie najskuteczniejszej spersonalizowanej metody terapeutycznej.


Celem projektu pod nazwą „Ograniczenie trwałej niepełnosprawności wśród osób z udarem mózgu poprzez skrócenie czasu diagnostyki obrazowej niezbędnej do podania leczenia trombolitycznego” zainicjowanego przez zespół medyczny pod wodzą prof. dr hab. n. med. Adama Stępnia oraz prof. dr hab. n. med. Jacka Staszewskiego, jest skrócenie czasu do rozpoczęcia skutecznej terapii reperfuzyjnej (przywrócenie przepływu krwi) u chorych z udarem niedokrwiennym.

„To już kolejny projekt z zakresu ochrony zdrowia wspierany przez Fundację PGZ, dla której szeroko pojęte bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów działań. Zakup nowoczesnych narzędzi diagnostycznych oraz wdrożenie skutecznej terapii to podstawa udzielenia szybkiej pomocy medycznej przez zespół najwyższej klasy specjalistów pracujących w Wojskowym Instytucie Medycznym.” –  podsumowała Prezes Fundacji PGZ, Aneta Kordowska.

Profesor Adam Stępień, kierownik Kliniki Neurologicznej WIM-PIB, powiedział -„Klinika Neurologiczna WIM-PIB to jeden z największych w Polsce wysokospecjalistycznych ośrodków zajmujących się leczeniem udaru mózgu. Rozwój infrastruktury wykorzystującej nowoczesne narzędzia diagnostyczne oparte o technologię sztucznej inteligencji to niezbędny krok na drodze do dalszej poprawy opieki nad ponad 700 pacjentami hospitalizowanymi w naszej Klinice z powodu udaru mózgu. Ogromnie nas cieszy wsparcie inicjatywy uzyskane od Fundacji PGZ.”

Udar niedokrwienny mózgu jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia spowodowanym nagłym zamknięciem tętnicy mózgowej przez zator lub zakrzep. W Polsce choroba dotyka ponad 60 000 ludzi rocznie. Udar mózgu jest aktualnie drugą na świecie i trzecią w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów. Z powodu choroby umiera w naszym kraju między 25 tys. – 30 tys. osób rocznie. Jest to również najczęstsza przyczyna trwałej niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Ponad 70% chorych wymaga długotrwałej rehabilitacji z powodu niesprawności poudarowej. Celem ograniczenia następstw udaru konieczne jest przeprowadzenie jak najszybszej diagnostyki obrazowej oraz wdrożenie specjalistycznego leczenia. Szacuje się, że ryzyko trwałej niepełnosprawności wynikające z niedokrwienia mózgu rośnie średnio o 20% w każdej kolejnej godzinie począwszy od wystąpienia pierwszych objawów. Z tego względu niezbędne jest maksymalne skrócenie czasu wszystkich procedur wymaganych do postawienia rozpoznania. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi leczenie reperfuzyjne zalecane jest w ciągu 4,5-6h od wystąpienia objawów, w zależności od wyników zaawansowanych badań neuroobrazowych może jednak być wydłużone w szczególnych przypadkach do nawet 16-24h.