Aktualności

PKT BERYL DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RADOMSKIEGO

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej ufundowała 4 komplety Pneumatycznych Karabinków Treningowych BERYL, które trafiły na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego.

Uroczyste przekazanie odbyło się 23 listopada 2023 r. w obecności władz wydziału i studentów oraz przedstawiciela Fabryki Broni „Łucznik”-Radom. Zestawy posłużą studentom do nauki strzelania, taktyki, posługiwania się bronią, a przede wszystkim do przygotowania ich do działań w zróżnicowanym środowisku pola walki. Warto przy tym nadmienić, że Pneumatyczny Karabinek Treningowy PKT stanowi dzisiaj element wspomagający proces szkolenia strzeleckiego i taktycznego w jednostkach Wojska Polskiego, policji, a także w oddziałach paramilitarnych, w tym Oddziałach Przygotowania Wojskowego.

Jak zaznaczyła w liście do uczestników Aneta Kordowska, Prezes Fundacji PGZ „Polska Grupa Zbrojeniowa, w tym także Fabryka Broni to lider przemysłu zbrojeniowego. Od lat systematycznie spółka rozwija swój potencjał, aby być Partnerem Godnym Zaufania dla żołnierzy – użytkowników produkowanych przez nią m.in. GROTÓW i BERYLI. Nadrzędnym celem Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań, które budują i wzmacniają potencjał obronny naszej Ojczyzny. Fabryka Broni realizuje tę misję od blisko 100 lat. Cieszę się, że w pewnym stopniu Fundacja PGZ może wspierać te działania.”

Wypełniając motto naszej Fundacji – Tym, co służą Ojczyźnie – z radością wspieramy edukację i działania, które służą budowaniu siły i bezpieczeństwa Polski. Mamy nadzieję, że zajęcia z wykorzystaniem PKT Beryl przyczynią się do tego, że niektórzy studenci Uczelni zwiążą swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi.