Wspólne Bezpieczeństwo

Rusza „Rowerowa odnowa – dla Weterana” – nowy program Fundacji PGZ

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju uruchomiły projekt skierowany do weteranów poszkodowanych. Jego głównym celem jest rehabilitacja i aktywizacja sportowa środowiska weteranów. Wsparcie środowiska weteranów, zwłaszcza weteranów poszkodowanych, jest jednym z priorytetów działalności Fundacji PGZ. Zainaugurowany w listopadzie program „Rowerowa odnowa – dla Weterana” jest kolejną odsłoną współpracy Fundacji z weteranami.

Program „Rowerowa odnowa – dla Weterana” zakłada zakup przez Fundację oraz przekazanie w formie darowizny sprzętu rowerowego i sportowego ułatwiającego rehabilitację i aktywność sportową, która poprawia codzienne funkcjonowanie weteranów poszkodowanych. Sprzęt, jaki będzie przekazywany
w formie darowizny, to lekkie rowery ze wspomaganiem elektrycznym, rowery rekreacyjne i ergometry wioślarskie. Dobór sprzętu każdorazowo zależny będzie od możliwości ruchowych wnioskodawcy.

O przyznanie darowizny mogą ubiegać się osoby spełniające następujące wymogi formalne:
– posiadają status weterana poszkodowanego;
– mają ustalony uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 15%;
– ich stan zdrowia pozwala na korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego w postaci rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, rowerów rekreacyjnych, ergometrów wioślarskich.

Wnioski o przyznanie darowizny w ramach programu „Rowerowa odnowa – dla Weterana” można składać w terminie do 25 listopada 2020 r. Wzory dokumentów dostępne są w zakładce „Rowerowa Odnowa 2020”.

Decyzję o przyznaniu darowizny podejmuje Komisja Kwalifikacyjna złożona z przedstawicieli Fundacji PGZ i Stowarzyszenia.

Program „Rowerowa odnowa – dla Weterana” będzie prowadzony do końca bieżącego roku. Jednakże, zależnie od zainteresowania ze strony weteranów, jak i możliwości darczyńcy, może on być kontynuowany w przyszłości.

Fundacja PGZ od początku swojej działalności współpracuje ze środowiskiem weteranów udzielając pomocy w różnej formie. Oprócz darowizn indywidualnych, ze wsparcia Fundacji korzysta też m.in. drużyna Team Invictus Poland, która reprezentuje Polskę na zawodach weteranów organizowanych pod auspicjami księcia Harry’ego.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju działając na rzecz rannych
w misjach żołnierzy oraz ich rodzin od kilku lat korzysta ze wsparcia Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz Fundacji PGZ. Jak wskazuje Prezes Stowarzyszenia, Pan Tomasz Kloc „Jest dla nas bardzo ważne, że największa firma zbrojeniowa aktywnie pomaga tym, którym zabrakło żołnierskiego szczęścia podczas misji w wielu zakątkach świata. Sprzęt, turnusy rehabilitacyjne, wzmacnianie aktywności sportowej to ważne obszary realizowanej dzięki spółce i Fundacji PGZ pomocy”.

Razem możemy więcej!