Fundacja PGZ łączy tradycję
z nowoczesnością, patrzenie
w przyszłość z szacunkiem
do przeszłości.

AKTUALNE PROJEKTY

Stypendia sportowe

Fundujemy stypendia dla zawodników trenujących sztuki walki, aby wspierać szczególnie uzdolnionych młodych sportowców, którzy osiągają wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, a także doceniają wagę edukacji ogólnej.

Sporty walki wręcz uczą zasady fair play, a także ogromnego szacunku do przeciwnika, do jego i własnych umiejętności, podnoszą sprawność fizyczną młodych ludzi, o co dzisiaj coraz trudniej, a także kształtują charakter młodego człowieka.
więcej

Stypendium literackie Fundacji PGZ

Ogłaszamy Konkurs literacki #Wolność - czytaj dalej, którym chcemy uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs będzie się składał z trzech etapów, pierwszym z nich będzie Stypendium Literackie Fundacji PGZ.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej ogłasza nowy projekt „Stypendium literackie Fundacji PGZ”. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodzieży jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, jakim było...
więcej

Galeria

Programy grantowe

Fundacja realizuje swoją misję, zarówno przez autorskie projekty, jak i programy grantowe wspierające projekty instytucji i organizacji działających na polach zbieżnych z misją i celami Fundacji.
więcej

Wolontariat pracowniczy

Fundacja zachęca pracowników grupy kapitałowej PGZ do inicjowania i udziału w lokalnych akcjach społecznych na zasadzie wolontariatu.
więcej


WSPÓŁPRACUJEMY Z: