A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą Ojczyźnie….

           Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre, Pieśń XII

AKTUALNE PROJEKTY

Stypendia sportowe

Fundujemy stypendia dla zawodników trenujących sztuki walki, aby wspierać szczególnie uzdolnionych młodych sportowców, którzy osiągają wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, a także doceniają wagę edukacji ogólnej.

Sporty walki wręcz uczą zasady fair play, a także ogromnego szacunku do przeciwnika, do jego i własnych umiejętności, podnoszą sprawność fizyczną młodych ludzi, o co dzisiaj coraz trudniej, a także kształtują charakter młodego człowieka.
więcej

Stypendium literackie Fundacji PGZ

Ogłaszamy Konkurs literacki #Wolność - czytaj dalej, którym chcemy uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs będzie się składał z trzech etapów, pierwszym z nich będzie Stypendium Literackie Fundacji PGZ.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej ogłasza nowy projekt „Stypendium literackie Fundacji PGZ”. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodzieży jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, jakim było...
więcej

GaleriaWSPÓŁPRACUJEMY Z: